The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences uses the following grading system:

ECTS PWSZ
A Excellent 5,0 bardzo dobry
B Very Good 4,5 dobry plus
C Good 4,0 dobry
D Satisfactory 3,5 dostateczny plus
E Sufficient 3,0 dostateczny
FX Fail 2,0 niedostateczny
F Fail 2,0 niedostateczny